Serveis de foto, video, pàgines web, internet i senyalització digital

Avís Legal i Cookies


Avís Legal, Política de Privacitat i Ús de cookies

Aquesta pàgina web és propietat de LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL, i té caràcter  merament informatiu respecte els serveis que la nostra empresa d'Arts gràfiques, taller d'enquadernacions, copisteria i serveis informàtics ofereix. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web.El nom del domini www.llardigital.cat, està registrat a favor de LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL, NIF 34748617X i domicili a apartat de correos 167, 08640 – Olesa de Montserrat.

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL. Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL no es fa responsable del mal ús que se’n faci dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d’enllaços des de la pàgina www.llardigital.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent de forma immediata.

4. Intercanvi o difusió d’informació. LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL declina tota responsabilitat derivada del intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la pàgina web en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per algun d’aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal fent servir els nostres correus electrònics de contacte, està autoritzant expressament a LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL, inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. 

LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a LLUÍS ROVIRA DUCH amb nom comercial LLAR DIGITAL, Responsable del Fitxer, ubicat a l’adreça que consta al inici d’aquesta pàgina.

Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot funcionar amb cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies col·leccionant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts a aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.